تاثير رنگ ها در سنين مختلف كودكي

رنگ يكي از مهم ترين ويژگي هاي دنياي اطراف ماست. زيبايي رنگ، زندگي هر روز ه مارا در بر گرفته و تاثير ناخود آگاه برنوع زندگي مان دارد. ما با رنگ ها ميتوانيم انعكاسي از درون خود را به دنياي بيرون نشان دهيم و اين از اولين چيزهايي است كه بايد در سال هاي ابتدايي كودكي خود بياموزيم. درك رنگ يك امر ضروري در فرايند يادگيري و رشد نوزادان و كودكان است. بنابراين در طراحي فضاي كودكان رنگ يكي از مهم ترين عناصري است كه بايد به آن توجه شود. رنگ نه تنها در زيبايي كلي يك فضا نقش مهمي دارد. بلكه بر خلق و خوي فرد، احساس خوب داشتن بهره وري يادگيري و رفتار او نيز تاثير مي گذارد. تشخيص رنگ ميتواند كودكان را به ابزار هاي ضروري يادگيري در زندگي مجهز كند. براي مثال تشخيص رنگ در رياضيات براي دسته بندي، مرتب سازي، مقايسه و سازمان دهي استفاده مي شود. علاوه بر اين با يادگيري تشخيص رنگ ها و استفاده از رنگ به عنوان ابزار زبان براي توصيف اشيا توانايي كودكان براي برقراري ارتباط موثر افزايش و رشد مي يابد. با آموزش هايي درباره رنگ به كودكان تان به آنها در استفاده از رنگ به عنوان يك شيوه بيان خلاقانه در تمام جنبه هاي زندگي شان كمك مي كنيد. در اين مطلب راه حل هايي را به شما ارائه ميدهيم. كه مي توانيد از رنگ ها نه تنها براي خلق فضايي زيبا بلكه براي كمك به رشد پرورش كودكان نيز استفاده كنيد.

رنگ وكودكان ; از بدور تولد تا سه ماهگي

رنگ و كودكان

پژوهش ها نشان داده كه نوزاد درماه هاي اول زندگي فقط مي تواند سايه هايي از رنگ سياه، خاكستري و سفيد را ببيند. به اين دليل يك تم تك رنگ پر شده از اشكال و الگو هاي متضاد نوزاد تازه متولد شده را به بهترين شكل بر مي انگيزاند. كنتراست شديد بصري سياه و سفيد در يك اتاق تك رنگ نوزاد و استفاده از اين دو رنگ در اشكال و الگوهاي مختلف قويترين سيگنال هاي بصري را به مغز نوزاد ميفرستد. سيگنال هاي قوي تر به معناي رشد بيشتر مغز و پيشرفت بصري سريعتر است. در نتيجه فضاي تك رنگ براي ماه هاي اوليه تولد يك محيط محرك بصري ايجاد ميكند كه بازه توجه و كنجكاوي نوزاد را وسعت داده و در عين حال حافظه و رشد سيستم عصبي اورا بهبود ميبخشد.

رنگ و كودكان ; 3 تا 6 ماهه

رنگ و كودكان

با ادامه روند رشد افزايش رنگ ها در اتاق نوزاد نقشي مهم در رشد ايفا ميكند. محققان ميگويند اكثر نوزادان در سه ماهگي قادر به ديدن رنگ هستند كه در اين ميان رنگ هاي اصلي روشن در تحريك مغز آنها ارجحیت دارند. نكته جالب درباره آغاز با پايه رنگ تك رنگ اين است كه شما تقريبا ميتوانيد هر رنگي را به دكوراسيون اتاق خود اضافه و آن را كامل كنيد. شما ميتوانيد از طريق عناصر دكوراسيوني مانند آباژور ها، كوسن ها و پتو ها اين رنگ ها را به فضا بياوريد.

رنگ و كودكان ; 6 تا 12 ماهه

رنگ و كودكان

در 6 تا 8 ماهگي ديد رنگ نوزاد به خوبي رشد يافته است. در اين دوران شما ميتوانيد تم رنگي متفاوتي را در اتاق نوزاد خود بكار ببريد. اين انتقال ميتواند به تدريج با جايگزيني ساده يك اثر هنري ديواري، اسباب بازي ها و كتاب ها بدست آيد. نيازي به تغيير همه چيز نيست، شما به راحتي مي توانيد با استفاده از اسباب بازي ها و كتاب هاي موجود اتاق كودكتان به عنوان اشياء تاثير پذير دكوراسيون، به اتاق او رنگ اضافه كنيد. بسيار مهم است هنگام برنامه ريزي براي فضاي نوزاد تم رنگي اي انتخاب شود كه تعادل صحيح از تحريك و آرامش براي فراهم كردن فضاي خواب مناسب ايجاد كند. 

نگ و كودكان ; 6 تا 12 ماههرنگ و كودكان ; 1 تا 2 سالهرنگ و كودكان ; 6 تا 12 ماه

رنگ و كودكان ; 1 تا 2 ساله

رشد زبان شفاهي كودك شما بين يك تا دوسالگي آغاز ميشود، در اين دوران كودك بين رنگ ها تمايز قائل مي شود. (حدود 18 ماهگي ) با استفاده از اشياء دكوراسيون ساده مانند كاغذ هاي چاپي رنگي ديواري، يك حلقه گل زيبا يا كوسن هاي چند رنگ شما ميتوانيد فضايي سرگرم كننده، مهيج و مناسب رشد كودك فراهم كنيد. 

رنگ و كودكان ; 3 تا 4 ساله

رنگ و كودكان

در سنين حدود 3 تا 4 سال كودك شروع به تشخيص، شناسايي و ناميدن رنگ هاي اصلي مي كند. جايگزيني ساده اشيا با رنگ هاي مختلف مانند صندلي ها، اسباب بازي ها يا لوازم خواب در اتاق كودكان به تقويت مهارت هاي تشخيص اين رنگ هاي اصلي كمك ميكند. در اين دوران استفاده كودك از رنگ به عنوان يك ابزار يادگيري براي توصيف و برقراري ارتباط با ديگران به او فرصت رشد مهارت هاي شفاهي زبان را مي دهد .

 

رنگ و كودكان ; بالاي 5 سال

رنگ و كودكان

با بزرگتر شدن فرزندان، آنها شروع به ارجحیت دادن به رنگ هاي خاص مي كنند. اين موضوع بخش مهمي از رشد شخصيتي و بيان خلاقانه كودكان است. و فضايي را خلق ميكند كه آنها شخصيت در حال رشد خودرا در آن منعكس كنند.

منبع اطلاعات سايت چيدانه